Головна » 2017 » Січень » 10 » НАКАЗ №3 ВІД 03.01.2017 Р. "Про організацію цивільної оборони та цивільного захисту навчальних закладів"
08:37
НАКАЗ №3 ВІД 03.01.2017 Р. "Про організацію цивільної оборони та цивільного захисту навчальних закладів"

МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

Н А  К А З

 

 

Начальника цивільної оборони – начальника відділу освіти

 Миронівської районної державної адміністрації

 

             03.01.2017 року                                                                                № 3                

м. Миронівка

 

 

Про організацію цивільної оборони та цивільного захисту навчальних закладів

 

            Відповідно до Закону України від 24 березня 1999 року № 1281-XIV     „ Про цивільну оборону України”, Закону України 8 червня 2000 року   № 1809-ІІІ « Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», Постанови Кабінету міністрів України № 1198 від 3.08.98 р .„ Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації  техногенного і природного характеру ”, Кодексу цивільного захисту України і з метою попередження  і реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в навчальних закладах району.

 

План підготовки з ЦО та ЦЗ відділу освіти в 2016 році в основному виконаний. Основні зусилля при вирішенні питань з ЦО та ЦЗ зосереджувались на організації навчання учнів та постійного особового складу згідно з чинним законодавством України та програмами ЦО та ЦЗ. Протягом року проведено спеціальне тренування щодо евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок надзвичайних ситуацій, спільно з Миронівським РС ГУ ДСНС Київської області в лютому 2016 р. і вересні 2016 р. проведено протипожежні тренування в навчальних закладах та в жовтні 2016 р. проведено комплексне тренування в навчальних закладах на випадок розливу ртуті з відпрацюванням евакуації учасників навчально-виховного процесу. Проводиться навчання учнів за програмою “Основи здоров'я” та допризовної підготовки юнаків. Протягом 2016 року відділом освіти були проведені наради керівників навчальних закладів на яких піднімалися питання ЦО та ЦЗ. Налагоджена робота медичних кабінетів у навчальних закладах та централізована закупівля медикаментів. Затверджено графік проведення протипожежних тренувань та комплексного об'єктового тренування на 2017 рік. З метою пропаганди знань з ЦО та ЦЗ і закріплення практичних навичок в учнів та працівників проведено тиждень безпеки під час використання газу в побуті, тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень безпеки життєдіяльності, тиждень пожежної безпеки, тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень безпеки туризму та ЦО, день ЦО, районний етап військово-патріотичної гри Українського козацтва«Джура»(«Сокіл»), організовуються систематично екскурсії до Миронівського районного сектору  ГУ ДСНС України, проводяться різноманітні конкурси малюнків тощо. Керівний склад та фахівці навчальних закладів проходять навчання з ЦО та ЦЗ в навчально-методичних центрах Київщини. Проведено навчання навчально-методичним центром “Сварог-01” посадових осіб відділу освіти та керівників навчальних закладів з правил пожежної безпеки в грудні 2016 р. Відповідальні особи по відділу освіти за теплові мережі,  оператори котелень та відповідальні особи за газове господарство навчальних закладів пройшли спеціалізоване навчання в жовтні 2016 р. в Білоцерківському навчально-методичниму центрі. У вересні 2016 р. проведено технічну діагностику й перезарядку всіх вогнегасників та додатково закуплено 30 вогнегасників ВП–5 і знаки безпеки для навчальних закладів. Протягом літніх канікіл проведено ремонтні роботи в навчальних закладах. Проведена підготовка котелень навчальних закладів до опалювального сезону 2016-2017 р.р. та проведено виміри опору ізоляції та захисного заземлення. Наприкінці серпня 2016 р. навчальні заклади були перевірені комісією до якої входили всі зацікавлені служби Миронівського району щодо готовності до нового навчального року, про що складені та підписані відповідні акти, а в жовтні 2016 р. навчальні заклади були перевірені комісією з фахівців різних служб щодо технічного стану будівель та споруд.

В навчальних закладах розроблені з ЦО та ЦЗ відповідні накази та заходи, зібрані матеріали для організації і проведення класних годин, вечорів, змагань, вікторин на відповідні теми. Оформлені куточки та стенди з даної тематики. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що в навчальних закладах ведеться відповідна робота.

Разом з тим в навчальних закладах потребує доопрацювання нормативно-правова база щодо розподілу обов'язків працівників з ЦО та ЦЗ, проведення навчання із працівниками, розробки документації щодо проведення тренувань та розроблення інструкцій.

 

Виходячи з вищевказаного та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.12.03 р. № 077642 та організаційно-методичних рекомендацій щодо планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій Цивільної оборони України, відповідно до законів України “Про Цивільну оборону України”, “Про місцеві державні адміністрації” та з метою закріплення досягнутих позитивних результатів, удосконалення готовності системи цивільної оборони навчальних закладів до дій за призначенням, створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективної реалізації державної політики в цій сфері, -

                                                  

НАКАЗУЮ:

 

 1. Основним завданням у сфері діяльності з цивільного захисту навчальних закладів на 2017 рік вважати впровадження Закону України “Про правові засади цивільного захисту в Україні” та Кодексу цивільного захисту України, приведення у відповідність роботи закладів згідно вимог інших законодавчих та нормативно-правових актів, створення, становлення і забезпечення функціонування в державі нової сучасної системи цивільної безпеки – Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, її функціональних та територіальних підсистем, спроможних ефективно діяти за призначенням в умовах загрози і виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, можливих терористичних проявів та особливого періоду.
 2. Взяти до відома, що начальником цивільної оборони відділу освіти відповідно до закону України „Про цивільну оборону України”, стаття 3, пункт 2 – є начальник відділу освіти.
 3. З метою організації і ведення цивільної оборони, організації захисту співробітників у разі  виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки співробітників до дій у разі виникнення НС, створити штаб ЦО відділу освіти у складі :

Начальника штабу ЦО –

Оперативного працівника ЦО –

Оперативного працівника табу ЦО –

Заступниками начальника ЦО призначити:

З матеріально – технічного забезпечення :

З евакуації : -

Колективного захисту співробітників: -

 1. Відповідно до закону України „Про цивільну оборону України”, стаття 3, пункт 2 – відповідальними за організацію цивільної оборони в навчальних закладах є їх керівники.
 2. Керівникам навчальних закладів, відповідно до закону України „Про цивільну оборону України” та з метою організації захисту співробітників та учнів у разі  виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки співробітників та учнів до дій у разі виникнення НС, створити штаби ЦО з розподілом обов’язків серед особового складу.
 3. Призначеним посадовим особам з ЦО розробити та затвердити функціональні обов’язки, необхідні документи і плани та забезпечити:
 • запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат в разі їх виникнення;
 • оповіщення персоналу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час і постійне інформування його про наявну обстановку;
 • захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження;
 • підготовку керівного складу ЦО, навчання персоналу та учнів вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту та діям у надзвичайних ситуаціях.

     7.  Основні зусилля з цивільного захисту на 2017 рік зосередити на:

-забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ, всіх ланок до оперативного реагування на НС, проведення пошуково-рятувальних робіт, захисту населення і територій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків,  організованого переведення з мирного на воєнний стан;

-підвищення ефективності превентивних заходів щодо захисту населення і територій від НС на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей; виконанні регіональної і місцевих програм щодо зменшення загрози і запобігання виникненню можливих НС та мінімізації їх наслідків;

-накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих НС;

-навчанні керівного складу та органів управління ЄДС ЦЗ, підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення НС техногенного та природного характеру, терористичних проявів, особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану на основі законодавства у зазначеній сфері.

 1. Здійснити підготовку учнів:
 • при підготовці та проведенні тижня ЦО та “Дня ЦО”, занять, бесід, класних годин тощо на фоні можливого стихійного лиха, або аварії на об’єкті чи транспорті, терористичного акту, під вплив яких може підпасти школа, особливу увагу звернути на формування свідомості у дітей відчуття особистої та колективної безпеки, навичок розпізнання та оцінки небезпеки, а також безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях вдома та на вулиці;
 • налагодити діяльність гуртків та клубів Всеукраїнського дитячого руху “Школа безпеки”, юних рятувальників та юних інспекторів руху;

-відпрацювати евакуацію учнів:

          - призначити відповідальних осіб за евакуацію з розподілом обов'язків;

          - організовано спускатись по сходах праворуч - даючи прохід рятувальникам;

          - збір учнів в місці затвердженому керівником навчального закладу, де вони не заважатимуть під'їзду спецтехніки та будуть в безпеці.

9.ерівни на обласних курсах ЦО та ЦЗ .

10.Особовий склад невоєнізованих формувань ЦО та ЦЗ навчати на планових заняттях в складі навчальних груп обсягом 15 годин, під керівництвом командирів формувань. Навчання провести під час зимових та весняних канікул.

11.Підготовку працівників, які не входять до складу невоєнізованих формувань ЦО, проводити обсягом 12 годин на планових заняттях в складі навчальних груп.

12.Штабу ЦО до 30.12.201 року відпрацювати плануючі документи з питань підготовки ЦО та ЦЗ на 201 рік.

13.Чисельність та особовий склад формувань уточнювати щорічно.

14.Організувати протягом 2017 року комплексне тренування з цивільного захисту та протипожежні тренування в навчальних закладах згідно затвердженого графіку відділу освіти..

15.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник цивільної оборони

Начальник відділу освіти                                            В. А. Нечипоренко

Категорія: Накази 2017 | Переглядів: 3282 | Додав: galya | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]