Головна » Файли » Цивільний захист

У категорії матеріалів: 30
Показано матеріалів: 16-30
Сторінки: « 1 2

Сортувати по: Date · Name · Rating · Comments · Downloads · Views

1. Дії населення при землетрусі.

2. Дії населення при ураганах.
3. Дії населення при снігових заметах.
4. Дії населення при зсувах.
5. Дії населення при повенях.

Цивільний захист | Views: 2677 | Downloads: 511 | Added by: tripe | Date: 16.09.2013 | Comments (0)

   Правила техногенної безпеки у сфері  цивільного  захисту на підприємствах,  в  організаціях,  установах  та на небезпечних територіях.
Цивільний захист | Views: 5547 | Downloads: 939 | Added by: tripe | Date: 01.11.2012 | Comments (0)


  Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) включають систему принципів, критеріїв,  нормативів та  правил,  виконання  яких  є обов'язковою   нормою   в   політиці держави  щодо  забезпечення протирадіаційного захисту людини та радіаційної  безпеки. 

Цивільний захист | Views: 1643 | Downloads: 427 | Added by: tripe | Date: 16.01.2011 | Comments (0)


   З метою  своєчасного  проведення  роботи,  пов'язаної  із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру...

Цивільний захист | Views: 1955 | Downloads: 444 | Added by: tripe | Date: 16.01.2011 | Comments (0)


  Класифікація   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та природного  характеру за їх рівнями здійснюється для забезпечення організації взаємодії центральних  і місцевих   органів   виконавчої  влади,  підприємств,  установ  та рганізацій у процесі вирішення питань, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх наслідків.

Цивільний захист | Views: 1470 | Downloads: 391 | Added by: tripe | Date: 16.01.2011 | Comments (0)

   Цей Порядок визначає організацію,  завдання,  склад сил  і засобів,   порядок   діяльності  територіальних  підсистем  єдиної державної  системи  цивільного  захисту  (далі   -   територіальна підсистема).
Цивільний захист | Views: 1508 | Downloads: 307 | Added by: tripe | Date: 13.12.2010 | Comments (0)

   Кожен  має  право  на  захист  свого  життя  і  здоров'я  від наслідків аварій,  катастроф,  пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій  забезпечення  реалізації  цього   права   від   Кабінету Міністрів   України,  міністерств  та  інших  центральних  органів виконавчої  влади,  місцевих  державних   адміністрацій,   органів місцевого   самоврядування,  керівництва  підприємств,  установ  і організацій  незалежно  від  форм  власності  і   підпорядкування. (  Частина  перша преамбули в редакції Закону N 555-XIV ( 555-14 )від 24.03.99 )
Цивільний захист | Views: 2037 | Downloads: 435 | Added by: tripe | Date: 13.12.2010 | Comments (0)

   Порядок     здійснення     підготовки    населення    на підприємствах,  в установах та організаціях до дій при  виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей  33,  34  Закону  України "Про  захист  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій техногенного та  природного характеру" ( 1809-14 ).

Цивільний захист | Views: 1997 | Downloads: 443 | Added by: tripe | Date: 13.12.2010 | Comments (0)

   Цей Закон визначає організаційні та  правові  основи  захисту громадян України, іноземців та  осіб  без  громадянства, які перебувають на території України,  захисту об'єктів виробничого і соціального   призначення, довкілля  від  надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру.

Цивільний захист | Views: 1372 | Downloads: 330 | Added by: tripe | Date: 13.12.2010 | Comments (0)

   Цей Закон  визначає  правові  та організаційні засади у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного,  природного  та військового характеру,  повноваження органів виконавчої влади  та  інших  органів  управління,  порядок створення  і  застосування  сил,  їх  комплектування,  проходження служби, а також гарантії соціального і правового захисту особового складу органів та підрозділів цивільного захисту.

Цивільний захист | Views: 4491 | Downloads: 684 | Added by: tripe | Date: 13.12.2010 | Comments (0)

   Наслідки нещасних випадків залежать від того, наскільки швидко і кваліфіковано надано потерпіло­му першу медичну (долікарську) допомогу. Затрим­ка долікарської допомоги або неправильне (невміле) її надання може призвести до серйозних ускладнень у лікуванні, інвалідності, навіть до смерті потерпіло­го. Не можна відмовлятися від надання допомоги потерпілому та вважати його мертвим тільки через відсутність таких ознак життя, як дихання та пульс.

Цивільний захист | Views: 1649 | Downloads: 459 | Added by: tripe | Date: 13.12.2010 | Comments (0)

   Підготовка учасників навчально-виховного процесу освітньої галузі з цивільного захисту в наш час повинна бути спрямова­на на за6езпечення їх постійної готовності до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру. Слід пам'ятати, що надзвичай­на ситуація - це порушення нормальних умов життя та діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, пожежею, застосуванням засобів ураження або іншим чинником, що призвели (можуть при­звести) до заги6елі людей та (або) значних матеріальних втрат.
Цивільний захист | Views: 2411 | Downloads: 1116 | Added by: tripe | Date: 12.12.2010 | Comments (0)

   Основними завданнями цивільного захисту є – навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань.

Цивільний захист | Views: 1335 | Downloads: 659 | Added by: tripe | Date: 12.12.2010 | Comments (0)

   Відповідно до Закону України від 24 березня 1999 року № 1281-XIV     „ Про цивільну оборону України”, Закону України 8 червня 2000 року          № 1809-ІІІ « Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру », Постанови Кабінету міністрів України № 1198 від 3.08.98 р .„ Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації  техногенного і природного характеру ” і з метою попередження  і реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в школі...
Цивільний захист | Views: 18155 | Downloads: 10005 | Added by: tripe | Date: 12.12.2010 | Comments (0)

   Згідно із статтею 3 Конституції України життя і здоров’я людини, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека людини і навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів є неодмінною умовою розвитку суспільства.

Цивільний захист | Views: 2040 | Downloads: 628 | Added by: tripe | Date: 12.12.2010 | Comments (0)

1-15 16-30