Головна » 2012 » Січень » 5 » Наказ № 6 "Про організацію цивільної оборони в відділі освіти Миронівської райдержадміністрації"
15:54
Наказ № 6 "Про організацію цивільної оборони в відділі освіти Миронівської райдержадміністрації"

МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

Н АК А З

 

Начальника цивільної оборони – начальника відділу освіти

 Миронівської районної державної адміністрації

 

             05.01.2012 року                                                                    № 6                

 

м. Миронівка

 

 

Про організацію цивільної оборони в відділі освіти

 Миронівської  райдержадміністрації

 

            Відповідно до Закону України від 24 березня 1999 року № 1281-XIV     „ Про цивільну оборону України”, Закону України 8 червня 2000 року   № 1809-ІІІ « Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», Постанови Кабінету міністрів України № 1198 від 3.08.98 р .„ Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації  техногенного і природного характеру ” і з метою попередження  і реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в навчальних закладах району.

 

   План підготовки з ЦО відділу освіти в 2011 році в основному виконаний. Основні зусилля при вирішенні питань з ЦО зосереджувались на організації навчання учнів та постійного особового складу згідно з чинним законодавством України та програмами ЦО та ЦЗ, проведення спеціального тренування щодо евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок надзвичайних ситуацій, навчання учнів за програмою "Основи здоров'я”, допризовної підготовки юнаків, а також створення умов надійного захисту учнів та працівників у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, можливих терористичних проявів і спроможності діяти у разі їх виникнення.

     З метою пропаганди знань з ЦО та ЦЗ і закріплення практичних навичок в учнів та працівників проводились фестивалі ДЮР та «Школа безпеки», Місячник безпеки під час використання газу в побуті, тиждень безпеки життєдіяльності, тиждень пожежної безпеки, тиждень безпеки туризму та ЦО, день ЦО та інші заходи. Продовжувалась робота щодо удосконалення навчально-матеріальної бази з ЦО.

      Разом з тим у підготовці з ЦО мали місце суттєві недоліки:

-          на заняттях протягом року недостатньо використовувалися наочні матеріали та посібники з ЦО та ЦЗ;

-          в ряді шкіл практичні заняття та тренування з учнями проводились не на досить високому рівні;

-          не повністю оформлено або ненадано до відділу освіти інформацію та фотографії по відпрацьованню евакуації.

 

      Виходячи з вищевказаного та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.12.03 р. № 077642 та організаційно-методичних рекомендацій щодо планування те реалізації основних заходів і завдань з підготовки Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій Цивільної оборони України, відповідно до законів України "Про Цивільну оборону України”, "Про місцеві державні адміністрації” та з метою закріплення досягнутих позитивних результатів, удосконалення готовності системи цивільної оборони навчальних закладів до дій за призначенням, створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективної реалізації державної політики в цій сфері, -

                                                  

НАКАЗУЮ:

 

1.      Основним завданням у сфері діяльності з цивільного захисту на 2012 рік вважати прискорення впровадження Закону України "Про правові засади цивільного захисту в Україні”, приведення у відповідність його вимогам інших законодавчих та нормативно-правових актів, створення, становлення і забезпечення функціонування в державі нової сучасної системи цивільної безпеки – Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, її функціональних та територіальних підсистем, спроможних ефективно діяти за призначенням в умовах загрози і виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, можливих терористичних проявів та особливого періоду.

  1. Взяти до відома, що начальником цивільної оборони відділу освіти відповідно до закону України „Про цивільну оборону України”, стаття 3, пункт 2 – є начальник відділу освіти.
  2. З метою організації і ведення цивільної оборони відділу освіти, організації захисту співробітників у разі  виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки співробітників до дій у разі виникнення НС, створити штаб ЦО відділу освіти у складі :

      Начальника штабу ЦО – Мірошніченка Ю. Б.

      Помічника начальника штабу – Рубця В. В.

      Оперативного працівника Штабу ЦО – Коваленка М. Г.

      Заступниками начальника ЦО призначити :

      З матеріально – технічного забезпечення : Бондар С. Г.

      З евакуації : - Зленко Л. М.

      Колективного захисту співробітників: - Пилипенко С. В.

Створити формування ЦО відділу освіти у складі :

Пост радіаційного та хімічного спостереження – 3 чоловіки ;

Начальник поста : - Мостіпан Л. І.

Санітарний пост – 3 чоловіка ;

Начальник поста : - Шепітко Н. П.

Ланка пожежогасіння – 3 чоловіка ;

Командир ланки : - Гуленко В. П.

Ланка охорони громадського порядку – 4 чоловік ;

Командир ланки : - Тітлова В. І.

Пункту видачі ЗІЗ – 2 чоловіки;

Начальник пункту : Яценко Л. М.

  1. Відповідно до закону України „Про цивільну оборону України”, стаття 3, пункт 2 – відповідальними за організацію цивільної оборони в навчальних закладах є їх керівники.
  2. Керівникам навчальних закладів, відповідно до закону України „Про цивільну оборону України” та з метою організації захисту співробітників та учнів у разі  виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки співробітників та учнів до дій у разі виникнення НС, створити штаби ЦО з розподілом обов’язків серед особового складу.
  3. Призначеним посадовим особам з ЦО розробити та затвердити функціональні обов’язки, необхідні документи і плани та забезпечити:

·         запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат в разі їх виникнення;

·         оповіщення персоналу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час і постійне інформування його про наявну обстановку;

·         захист персоналу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження;

·         підготовку керівного складу ЦО, навчання персоналу та учнів вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту та діям у надзвичайних ситуаціях.

     7.  Основні зусилля з цивільного захисту на 2012 рік зосередити на:

-          забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ, всіх ланок до оперативного реагування на НС, проведення пошуково-рятувальних робіт, захисту населення і територій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків,  організованого переведення з мирного на воєнний стан;

-          підвищення ефективності превентивних заходів щодо захисту населення і територій від НС на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей; виконанні регіональної і місцевих програм щодо зменшення загрози і запобігання виникненню можливих НС та мінімізації їх наслідків;

-          накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових відновлювальних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих НС;

-          навчанні керівного складу та органів управління ЄДС ЦЗ, підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення НС техногенного та природного характеру, терористичних проявів, особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану на основі законодавства у зазначеній сфері.

8.      Підготовку учнів здійснити:

-          при підготовці та проведенні "Дня ЦО” на фоні можливого стихійного лиха, або аварії на об’єкті чи транспорті, терористичного акту, під вплив яких може підпасти школа, особливу увагу звернути на формування свідомості у дітей відчуття особистої та колективної безпеки, навичок розпізнання та оцінки небезпеки, а також безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях вдома та на вулиці;

-          налагодити діяльність гуртків та клубів Всеукраїнського дитячого руху "Школа безпеки”, юних рятувальників та юних інспекторів руху;

-          відпрацювати евакуацію учнів:

          - спускатись по сходах праворуч - даючи прохід рятувальникам;

          - збір учнів в місці затвердженому керівником навчального закладу, де вони не заважатимуть під'їзду спецтехніки.

9.      Керівникам навчальних закладів та посадовим особам проходити навчання на обласних курсах ЦО та ЦЗ згідно графіку відділу освіти.

10.  Особовий склад невоєнізованих формувань ЦО навчати на планових заняттях в складі навчальних груп обсягом 15 годин, під керівництвом командирів формувань. Навчання провести під час зимових та весняних канікул.

11.  Підготовку працівників, які не входять до складу невоєнізованих формувань ЦО, проводити обсягом 12 годин на планових заняттях в складі навчальних груп.

12.  Штабу ЦО до 30.12.2012 року відпрацювати плануючі документи з питань підготовки ЦО на 2013 рік.

13.  Чисельність та особовий склад формувань уточнювати щорічно.

14.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦО відділу освіти Мірошніченка Ю. Б.

 

 Начальник цивільної оборони

Начальник відділу освіти                                            В. А. Нечипоренко

Категорія: Накази 2012 | Переглядів: 2393 | Додав: tripe | Рейтинг: 5.0/9
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]