Цивільний захистПлан реагування і дій на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відділу освіти Миронівської РДА
(витяг)

    1.1. План реагування і дій при загрозі та виникненні НС відділу освіти призначений для:

    Згідно із Законом України "Про Цивільну  оборону України", Положенням про Цивільну оборону України, Положенням про функціональну підсистему "Освіта і наука України”, єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природничого характеру головним завданням розвитку і удосконалення Цивільної оборони  є  створення системи ЦО, здатної реально і ефективно діяти при  загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, а саме:

забезпечення готовності структурних підрозділів,  підпорядкованих  їм  сил  і засобів до дій, спрямованих на  запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних  ситуацій;

виховання в учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі свідомого і обов′язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій;

навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, користування засобами індивідуального і колективного захисту, практичного виконання норм самозахисту під час дій в разі виникнення надзвичайної ситуації;

захист учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

проведення рятуальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних  ситуацій;

організація  життєзабезпечення навчально-виховного процесу і працівників галузі в умовах надзвичайних ситуацій;

       1.2. Мета плану :

Визначити сили та засоби, які залучаються для реагування на НС об’єктового рівня, установити порядок їх розгортання у разі загрози або виникнення НС;

Забезпечення своєчасного надання допомоги постраждалим в умовах НС.

        1.3. Оцінка природничого, техногенного та екологічного стану місцевості розташування об′єкту:

        У місцевості, де розташований відділ освіти на основі досліджень фізико-географічних особливостей, довговічних спостережень за   епідеміологічною, метереологічною обстановкою, аналізу наявності потенційно небезпечних для населення підприємств та споруд поблизу об′єкту можна передбачити виникнення таких  надзвичайних ситуацій як:

радіоактивне забруднення та зараження місцевості в разі аварій на:   АЕС: Чорнобильська (210 км);

     Запорізська (320 км);

зараження сильнодіючими отруйними хімічними речовинами в разі аварії (в основному з викидом аміаку) на хіміко-небезпечних об′єктах в м. Миронівка:

     завод "СОММАС";

     завод "Бекон";

     завод "Легко";

     завод "ЗВКК";

     завод  "Київ-Атлантик-Україна"

     - особливо для учнів 3-х Миронівських ЗОШ І-ІІІ ст.  та Владиславської і Яхнівської ЗОШ І-ІІ ст.;

пожеж в освітніх  закладах міста та району;

аварій та пожеж на АЗС міста   і с. Росава;

підтоплення у випадку аварії на дамбі Київського водосховища для учнів Грушівської і М. Букринської ЗОШ І-ІІ ст.

епідемії;

стихійні лиха спричинені  явищами природи (снігові бурі, смерчі, урагани, землетруси тощо).

          Про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій: радіаційного, хімічного, бактеріологічного зараження, катастрофічного затоплення та інших видів небезпеки – освітні заклади сповіщає штаб ЦО відділу освіти по радіо, місцевому телебаченню у телефонному режимі, через факс.

    1.4. Оцінка  кількісного і якісного складу об”єкта ЦО

    Об′єкт Цивільної оборони освітніх закладів  району включає:

відділ освіти;

загальноосвітні заклади– 24;

дошкільні навчальні заклади – 5;

позашкільні навчальні заклади – 3 ( МНВК, ДЮСШ та ЦДЮТ).

      Карапишівська, Пустовітська ЗОШ І-ІІІ ст. та Вікторівське НВО  школа-сад розташовані поблизу залізничних станцій, тому на випадок надзвичайних ситуацій це дасть додаткову змогу евакуації учасників навчально-виховного процесу цих навчальних закладів.

     Разом з тим ускладнить евакуацію географічне положення, рельєф місцевості (особливо в зимовий період)  та відсутність регулярного сполучення з містом, наступних навчальних закладів:
     Виходячи з цього, на випадок виникнення НС з потребою евакуації учасників навчально-виховного процесу необхідна мобілізація автотранспорту для їх перевезення до вузлової залізничної станції Миронівка.

     На балансі відділу освіти знаходиться:

     6 шкільних автобусів:

Зеленьківська ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ст.;

Потіцька ЗОШ І-ІІІ ст.;

Піївська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Грушівська ЗОШ І-ІІ ст.;

Козинська ЗОШ І-ІІІ ст.;

Владиславська ЗОШ І-ІІІ ст.

     4 легкових автомобіля:

Відділ освіти;

Грушівська ЗОШ І-ІІ ст.;

Миронівський НВК;

Потіцька ЗОШ І-ІІІ ст.

      2 вантажних автомобіля пристосованих для перевезення пасажирів:

МНВК.

      1.5. Висновки з оцінки обстановки, яка може скластися у навчальному закладі в разі виникнення НС:

      1.5.1. Виникнення НС у школі може привести :

До загибелі дітей та постійного складу школи ;

До забруднення (зараження) території школи радіоактивними і хімічними речовинами та ураження людей ;

До руйнувань будівель і споруд школи, до втрат матеріальних цінностей .

      1.5.2. Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникли у межах конкретної території може функціонувати один з режимів ЄДС запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру .

режим повсякденного  функціонування  -  за  умов   нормальної виробничо-промислової,    радіаційної,    хімічної,    біологічної (бактеріологічної),  сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної    обстановки,   за   відсутності   епідемій, епізоотій, епіфітотій тощо;

режим підвищеної готовності -  у  разі  істотного  погіршення виробничо-промислової,    радіаційної,    хімічної,    біологічної (бактеріологічної),      сейсмічної,      гідрогеологічної       і гідрометеорологічної    обстановки,    за   наявності   можливості виникнення  надзвичайної  ситуації  техногенного   та   природного характеру;

режим надзвичайної  ситуації  -  у  разі виникнення і під час ліквідації  наслідків  надзвичайної   ситуації   техногенного   та природного характеру.